Informační nástěnka pro klienty

Dle zákona jsou od 1.1.2014 družstva povinna zveřejňovat pozvánky na schůze na svých internetových stránkách. Tuto zákonnou povinost můžete splnit prostřednictvím našeho webu na základě spolupráce.

Poskytneme vám prostor na informační nástěnku na našich webových stránkách

Lidové bytové družstvo v  Prostějově, Česká 33, Prostějov - Pozvánka na schůzi - 27. 6. 2017 v 17,00 hod, restaurace na Mánesce
V případě neúčasti prosím o vyplnění a odeslání plné moci!!!!