Staráme se o Vás zodpovědně

S čím vám můžeme pomoci?


Správa bytových a nájemních domů

Správa bytových a nájemních domů je určena majitelům nemovitostí a společenství vlastníků jednotek, bytovým družstvům. Zajištěním plného technického, ekonomického, administrativního a právního servisu poskytujeme majitelům profesionální služby a péči o jejich nemovitosti.


Správa jednotlivých bytových jednotek

Správa jednotlivých bytových a nebytových jednotek je určena pro majitele nemovitostí (bytů, obchodních a kancelářských prostor), kteří nechtějí mít starosti s jejich správou nebo nemohou z důvodu vzdálenosti od nemovitostí. Technické a administrativní služby svěřeneckého majetku dle smluvních podmínek. Vedení účetnictví.


Účetní a ekonomické služby

 • vedení účetní evidence svěřeného majetku v rozsahu podle obecně závazných právních předpisů
 • vedení evidence veškerých pohledávek
 • vedení evidence jednotlivých bytů, příp. nebytových prostorů ve vlastnictví
 • vedení knihy došlých a vydaných faktur
 • vedení hotovostní pokladny
 • evidence měsíčních plateb
 • zpracování daně z příjmu včetně příloh
 • vyúčtování daně srážkové a zálohové
 • vedení a správa dlouhodobé zálohy na opravy - fond oprav

Administrativní služby

 • vedení řádné evidence vlastníků, resp. uživatelů jednotlivých jednotek
 • sestavení rozpočtu nákladů na správu, provoz a údržbu společných částí domu a nákladů na služby spojených s užíváním jednotek
 • sestavení předpisu úhrad za užívání pro každou bytovou i nebytovou jednotku, jakož i předpisy záloh na úhrady za služby spojené s užíváním jednotky
 • evidence příjmů a výdajů spojených se správou domu
 • vyúčtování záloh na služby, správu domu
 • zpřístupnění veškerých podkladů výboru společenství anebo osobám pověřeným výborem společenství
 • svolávání schůze společenství vlastníků
 • vedení informační nástěnky na webových stránkách
 • založení a správa datové schránky

Úklidy bytových domů i samotných domácností

 • komplexní pravidelná péče o společné prostory bytového domu, či samotných bytů
 • jednorázová péče o společné prostory bytového domu, či samotných bytů
 • vyklízení společných prostor bytových domů

Služby hodinového manžela


Pokud máte doma práci, se kterou si nedokážete poradit, nebo zkrátka nemáte čas se tím zabývat, využijte naše služby. Provádíme různé drobné opravy v bytě. Můžete si objednat jednotlivou službu, nebo si domluvit trvalou spolupráci.